Konkurs za arhitektonsko-urbanističko rešenje Eko zelenog naselja / Savski venac

Gradska opština Savski venac raspisala je otvoreni anonimni jednostepeni idejni konkurs za arhitektonsko-urbanističko rešenje Eko zelenog naselja na teritoriji opštine Savski venac, koje čine MILD Home stambeni objekti projektovani prema standardima održivosti u izgradnji i eksploataciji, a koje svojom strukturom i opremom doprinosi višem standardu stanovanja u pogledu ekologije i zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i socijalne kohezije.

Gradska opština Savski venac, kao partner u okviru projekta MILD Home (akronim od My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village), oglašava Konkurs kao segment dvogodišnjeg projekta finansiranog od strane Evropske unije, u okviru SEE transnacionalnog programa saradnje jugoistočne Evrope, koji se realizuje u 6 država.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture kao i studenti arhitekture.

ROKOVI

Rok za predaju radova je 14. februar 2014. bez obzira na način predaje Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata je 28. februar 2014.

NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, biće omogućene kompenzacije kroz:

1. Uključivanje autora pobedničkih rešenja u rad ekspertskog tima i pripremu studije izvodljivosti (april 2014.). Angažman u ukupnoj vrednosti 600.000 dinara bruto, biće regulisan ugovorima o saradnji (maksimalno 3 ugovora za 3 najbolje ocenjena rešenja);

2. Plaćen boravak do 2 člana svakog od maksimalno tri pobednička tima i učešće na sajmu COSTRUMA u Budimpešti, gde će na štandu MILD HOME projekta biti predstavljena nagrađena rešenja sa Savskog venca;

3. Promociju nagrađenih radova na salonima arhitekture i urbanizma u regionu kao i na međunarodnim manifestacijama i konferencijama; predstavljanje u specijalizovanim časopisima za temu arhitekture i održive gradnje.

ŽIRI

Tomislav Đorđević, dipl.inž.arh., predsednik planske komisije grada Beograda
Jelena Pejković, M.Arch., LEED AP, eksterni ekspert, EXPEDITIO
mr. Jasmina Đokić-Pavkov, dipl.inž.arh., pomoćnik predsednika opštine Savski venac
Mag. Hermann J. Jahrmann, President of Baubiologisches Institut, Linz, Austria
docent dr. Đorđe Stojanović, dipl.inž.arh., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
docent Radoslav Galić, dipl.inž.maš., Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

PODLOGE

Konkursna dokumentacija

Adresa za informacije: mildhome@savskivenac.rs. Osoba za kontakt: Nina Mitranić, dia. menadžer projekta, 011 715 18 51

ortofoto2
ortofoto


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja