03-04. IV 2014.

Međunarodna Naučna Konferencija “Prostor i Tehnologije 2014.

Konferenciju organizuje Arhitektonski fakultet i profesionalno udruženje Urban lab, sa učešćem Filozofskog fakulteta. Održava se na Tehničkom fakultetu, Bulevar Kralja Aleksandra 73/II.

Otvaranje je u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u četvrtak, 3. aprila 9:30h, a konferencija će trajati dva dana: pre podne plenarno sa ključnim govornicima a popodneva u raznim sesijama u 4 različite sale.

Konferenciju će otvoriti Dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić, Pomoćnik Ministra za prosvetu, nauku i tehnički razvoj, prof. dr Ivica Radović, Predsednik Inženjerske komore Srbije G. Milovan Glavonjić i Tehnički direktor Konferencije redovni profesor dr Eva Vaništa Lazarević. Organizacioni odbor čine dr Milena Vukmirović, Prof. dr Aleksandra Krstić i Prof. dr Aleksandra Đukić.

Na skup je pristiglo 132 naučna rada iz čitave Evrop – oko 300 autora. Autori, osim domaćih profesora i naučnika najviše iz ex regiona, dolaze i iz Holandije, V. Britanije, Austrije, Italije, Turske, Grčke, Albanije, Bugarske, Rumunije.

Teme se odnosi na primenu tehnologija 21. veka i njihov uticaj na prostore u kojima živimo – od javnih prostora, preko smart house, urbane regeneracije i revitalizacije kao održive metode, upotrebe novih kulturnih obrazaca, korišćenja zelenila u kreiranju novih održivih prostora, blue green strategy (blue green dream) i drugih srodnih tema sagledanih iz nekoliko aspekata, kO npr. inovativni materijali (npr. stakla koje je nosivo), novih vrsta mobilnosti i drugo.

Osim što ima naučni karakter, na Konferenciju su pozovani i stučnjaci iz prakse, pa skupu prisustvuju i specijalni gosti kao što su poznata dizajnerska grupa iz Pariza, autori najnovijih virtualnih muzeja, tim arheologa koji se bave virtualnim mapama ovde u Srbiji, svetski stručnjaci za solarne i obnovljive vidove energije i mnogi drugi.

Naučni odbor i ključni govornici su vrhunski eksperati iz čitave Evrope: od Holandije do Litvanije, Italije, Poljske, UK, Wales, Austrije, Španije, Portugala, Turske, Češke, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Crne gore, kao i naši ugledni profesori iz Beograda – što sve može da se sagleda detaljnije na sajtu

Na Međunarodni skup nadovezuje istovremeno i Konvencija Dekana Arhitektonskih fakulteta iz regiona: od Ljubljane, preko Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Novog Sada, Podgorice, Skoplja, Tirane i Pečuha – koji vrše recenzijski i moderatorski posao na konfereniji ali i produbljuju međusobnu saradnju na daljim regionalnim i međunarodnim projektima / kao što je npr. Horizon 2020.

Teme Konferencije se tiču budućnosti društva i mesta, dizajna, infrastrukture u vezi sa novim potrebama stanovništva, razvojem institucija i zakonskih regulativa sa ciljom da se unapredi okruženje te kreiranjem još privlačnijih mogućnosti za napredovanje inovacije i biznisa.

Oblasti iz kojih su radovi pisani se odnose na: urbani dizajn, urbanističko planiranje, industrijski i arhitektonski dizajn, principe projektovanja i građenja u novim okolnostima, istoriju i filozofiju naučne tehnologije, sociologiju gradova te inovacije sve vrste, od materijala do principa, sve do novih tipova saobraćaja (mobilnosti) i komunikacija, kartografiju i GIS (geographical information system). Pristup je multisektorski i sa više aspekata – od strogo tehnoloških do filozofskih i socijalnih.

Konferenciju će propratiti i dve svetske publikacije, jednu će izdati Cambridge a drugu visoko profilisani časopis “Energy&Building” kao specijalno izdanje namenjeno samo najboljim radovima sa ove Konferencije.

Predviđa se da se tema konferencije uspostavi kontinuirano te nastavlja i narednih godina, prema potrebama i procenama, na svake dve godine. Iza ove konferencije se planira knjiga – priručnik sa smernicama i preporukama do kojih se došlo posle svođenja zaključaka.

www.placesandtechnologies.eu

logo
landscape-smart-cities
No-design_460
centar-za-urbani-razvoj
waelice01
Picture2


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja