Fabrika biomase

Iznad utilitarnosti

Sedište Benediktanske nadbiskupije u mađarskom mestu Pannonhalma arhitektonski je kompleks u kome je poslednjih desetak godina izgrađeno više savremenih objekata – od kapela do vizitorskog centra i vinarije, čiji su autori različiti mađarski biroi, ali i arhitekti poput Johna Pawsona. Jedan od poslednjih izvedenih projekata u okviru nadbiskupije je toplana na biomasu, koja za održivo grejanje koristi činjenicu da je u regionu razvijeno šumarstvo.

Ta održivost nije sadržana samo u nastojanju da izvor energije bude obnovljiv, već je u sprezi sa lokalnom drvnom industrijom na krajnje praktičnom nivou, te u isto vreme i ekološki i ekonomski savesna prema svom okruženju.

Forma i materijalizacija toplane vuku korene iz vernakularne arhitekture, tvoreći savremeni ekvivalent prostranom, nepregrađenom ambaru. Ovakva postavka proističe pre svega iz potrebe skladištenja isečenog drveta, koja zahteva veliku spratnu visinu, bez pregrada u unutrašnjosti.

Objekat se sastoji iz dve funkcionalne celine: stovarišta u kom se skladišti i suši drvena građa, i kotlarnice u suterenu. Smeštanjem različitih funkcija na različite nivoe omogućena je željena ujednačena visina objekta.

Dizajn zgrade određen je visokim betonskim postamentom i poroznom drvenom opnom nad njim. Tako tretirano drvo na fasadi daje objektu, pored funkcionalnosti, višestruku kontekstualizaciju – simboličku, ambijentalnu, ideološku i istorijsku, s obzirom da je nastao na temeljima stare radionice drveta.

Posebna vrednost ovog projekta je u stavu da jedan mali i tehnološki nezahtevan industrijski objekat može biti posmatran kao arhitektonski izazov i na taj način dati puno više od puke utilitarnosti koja se od njega očekuje.

Priredio: Relja Ivanić
Faktografija
ObjekatToplana na biomasu, Panonhalma
MestoPanonhalma (Mađarska)
ProgramIndustrijska hala za proizvodnju i korišćenje biomase za grejanje
Površina500 m²
Godina2009.
AutorCZITA Achitects (Tamás Czigány, Róbert Papp, András Nagy)
FotografijeAndrás Nagy


Fabrika biomase
Fabrika biomase




Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja