12. maj – 12. jun 2015.

Izložba: Podižući zavesu. Centralnoevropske arhitektonske mreže

Izložba Podižući zavesu. Centralnoevropske arhitektonske mreže je producirana u okviru programa Collaterals na la Biennale di Venezia 2014. godine, a beogradska publika će imati priliku da je poseti u periodu od 12. maja do 12. juna u Muzeju istorije Jugoslavije. Organizatori izložbe su Fondacija za poljsku modernu umetnost – PMAF, Muzej istorije Jugoslavije, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA2015, Grupa Arhitekata.

Izložba Podižući zavesu. Centralnoevropske arhitektonske mreže nastala je u saradnji istraživača i organizacija iz Poljske, Austrije,Slovačke, Češke, Mađarske, Hrvatske i Srbije, Izložba predstavlja uvod u dugoročni istraživački projekat, koji se bavi ulogom centralnoevropske međunacionalne arhitektonske mreže i saradničkih krugova u različitim prekretnicama, od početka 20. veka do adaptacija u periodu posle drugog svetskog rata, i njen odraz u post-socijalističkom stanju regiona. Doprinos organizacija iz najaktivnijih centara u regionu ovom projektu predstavlja svojevrstan pokušaj da se oživi i nadalje održava rad mreže.

Doprinos centralne Evrope formiranju i širenju modernosti je nepoznat ili se posmatra kao marginalna epizoda u posleratnoj istoriografiji globalnog pokreta moderne arhitekture, zbog njegovog odsustva iz glavnog narativa zapadne modernosti. Projekat istražuje ključne promene koje su formirale modernost u centralnoj Evropi i analizira studije slučaja sa ciljem da pokaže lokalni prijem i afinitete ka globalnoj modernosti. U nameri da se prikažu specifičnosti nacionalnih i transnacionalnih narativa, kao i multidisciplinarnih transfera, izložba se fokusira ne na elemente, već na mehanizme arhitektonske produkcije.

Tridesetak studijskih tema je organizovano u šest tematskih celina: Saradnje, Istraživanje, Eksperimenti, Susreti, Razmene i Javnost. Kao svojevrsni «posrednici» između tematskih celina, u izložbi se prikazuju i pojedine arhitekte koje su oko sebe formirale arhitektonske krugove, radile na razvoju kolektivnog arhitektonskog diskursa i bitno doprineli prenosu modernizma u lokalne kontekste. Njihov rad prikazan je analitički, kroz dijagrame koji povezuju gradove, arhitekte, institucije i važnije događaje ili projekte.

 PODIŽUĆI ZAVESU. CENTRALNOEVROPSKE ARHITEKTONSKE MREŽE

PODIŽUĆI ZAVESU. CENTRALNOEVROPSKE ARHITEKTONSKE MREŽE

Simone De Iacobis - LTC Venice - courtesy Polish Modern Art Foundation

Simone De Iacobis – LTC Venice – courtesy Polish Modern Art FoundationUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja