Internacionalni Master program u Splitu

Akademski prostor u Hrvatskoj, kada je reč o arhitektonskom obrazovanju, na početku 21. veka postaje sve raznovrsniji. O tome svedoči i novi Internacionalni Master program arhitekture u Splitu. Od školske 2013/2014. godine, Univerzitet u Splitu: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije nudi novi, međunarodni Diplomski program studija na engleskom jeziku iz polja arhitekture, pod nazivom Arhitektura i urbanizam u mediteranskom okolišu.

Nastavni plan ove škole usmeren je na istraživanje kulturnog, istorijskog i prostornog konteksta Mediterana, te ispitivanja fenomena razvoja obala i usklađenosti savremene arhitekture sa bogatom graditeljskom baštinom grada Splita i hrvatskog priobalja.

Studije su koncipirane kao dvogodišnji program (120 ECTS bodova), organizovan oko diplomskih radionica koje vode Hrvoje Njirić, Saša Begović, Saša Randić, Neno Kezić i Katja Marasović. Poslednji (četvrti) semestar studija posvećen je izradi Diplomskog rada.

Detaljnije pojedinosti koje se odnose na studije, zajedno sa uslovima za prijavu, dostupni su na www.Mast.hr.

master_split
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja