naslovna

Građenje prazninom

U poslednjih dvadesetak godina, nakon promene društvenog sistema i ponovnog uspostavnjanja crkve kao važnog društvenog činioca i graditelja, sakralna arhitektura u Mađarskoj doživljava promene. One se, pored ostalog, odnose i na sve slobodniji pristup interpretaciji tradicionalnih principa građenja religijskih objekata, koji se razvija u različitim pravcima – od ekspresivne organske arhitekture Imrea Makoveca i njegovih sledbenika, do svedenih, tihih prostora zasnovanih na tradiciji mađarskog reda Sv. Pavla.

Jedan u nizu primera koji svedoči o ovim promenama je i novi pastoralni centar studija Sagra architects, deo kompleksa koji treba da zaokruži nova crkva, za koji su autori dobili prvu nagradu na javnom konkursu.

Svodeći gradivne elemente prostora na osnovnu geometriju i njena arhetipska značenja, arhitekti stvaraju prostor koji je po svom karakteru strog, skladan i sveden. Osnovni volumen objekta pastoralnog centra oblikovan je kao arhetipska kuća – izdužena prizma sa dvovodnim krovom, sa aneksom u vidu vertikale zvonika koji uvodi posetioca u kompleks. Sjedinjavanjam ova dva elemenata u kompozicionu celinu, stvoren je prostor poluograđenog karaktera, koji simboliše sigurnost i utočište koje crkva kao institucija nudi svojim vernicima.

U istom maniru, pročišćena od svega suvišnog i svedena samo na ono nužno i suštinsko, projektovana je i građevina buduće crkve smeštene u okviru istog kompleksa, koja zbog svojih proporcija i nagiba krovnih ravni ima nešto izraženije odlike graditeljske tradicije.

Karakter pročišćenosti do punog izražaja ostvaren je u artikulaciji unutrašnjosti pastoralnog centra. Enterijer je po svom izrazu jednoznačan i programski razdeljen na tri podceline, koje se na istovetan način otvaraju prema dvorištu. Streha nad ulazom pravi prelaz između unutrašnjosti i spoljašnjosti, dok prostrana terasa, od ulice zaklonjena zidom i zvonikom, naglašava ovaj odnos. Sa druge strane, objekat je kranje introvertan u odnosu na javni prostor.

Okrenutost ka unutra naglašena je i odnosom različitih vrsta materijala. Obilato prisustvo bele boje aludira na univerzalnost i moralnu čistotu, dok upotreba drveta stvara osećaj ugodnosti i topline. Lim kao krovna obloga uvodi oštrinu i naglašava glavne linije kompozicionog sklopa. Zajedno, ova tri materijala jasno razgraničavaju upotrebnu, oblikovnu i estetsku ulogu pojedinih delova objekata, paralelno naglašavajući njegov sakralni karakter.

Arhitekturom svedenih linija, stepenovanjem otvorenosti prostora i pažljivim odabirom materijala, autori vešto naglašavaju svečanost novog verskog kompleksa, vodeći računa o važnosti njegove skromnosti i stvaranju mira, koji je savremenom čoveku na ovakvom mestu najpotrebniji.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatPastoralni centar
MestoSzolnok (Mađarska)
ProgramVerski kompleks
Godina2012.
Površina888 m2
AutorSAGRA Arhitekti (Sajtos Gábor)
FotografijeSzentirmai Tamás


c7
12
6

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja