Gnezdo & Pećina - fotografija Sandro Lendler

Gnezdo & Pećina

Među brojne vile u zaleđu Opatijske rivijere, koje su zatvorene sa pristupne strane i potpuno okrenute moru zahvaljujući padu terena, arhitekt Idis Turato umeće kuću doslednu tom konceptu, interpretirajući ga savremenim i osobenim arhitektonskim izrazom.

Predprojektno istraživanje sa klijentom definisalo je želju za spajanjem sa jedne strane osećaja zaštite i introvertnosti pećine, topline i sigurnosti doma, te sa druge strane osećaja lebdenja, boravka u ptičjem gnezdu na vrhu stabla sa pogledom na horizont i okolinu.

Ovakav zahtev sproveden je definisanjem dva osnovna formalna i funkcionalna elementa kuće – ukopane betonske kutije sa noćnom zonom (pećina) i dugačkog kontejnera sa dnevnim funkcijama koji na njoj balansira (gnezdo). Ukopana pećina suterena pokrivena je zemljom i zelenilom, obložena kamenim pločama, te se putem malih otvora i pukotina otvara ka okruženju kuće i vrtu, dok je sa pristupne strane potpuno skrivena.

Zaokrenutim prepustom od impresivnih 17 metara gornji se kontejner nadvija nad tlom, usmeravajući pogled i natkrivajući treću važnu prostornu celinu – otvoreni dnevni boravak, kojeg štiti od sunca i kiše. Na spoju ova dva osnovna volumena urezan je i zabijen snažni svetlarnik koji uvodi severno svetlo na stepenište, te definiše presek pravaca ulaza za automobile i ulaza za stanovnike.

Ove tri za kuću važne prostorne i funkcionalne odrednice definišu njenu pojavnost prema ulici, okolini i pogledu prolaznika kojima se ne želi u celosti pokazati. Jednostavnim superponiranjem i zaokretom stvorena je kuća koja se sa jedne strane zatvara a sa druge strane otvara ka različitim pogledima i vizurama – postepeno i višeslojno, stvarajući pritom različita mesta i prostorne osećaje.

Balansirajući između sigurnog i ugodnog s jedne strane te prostorne i konstruktivne napetosti sa druge, kuća uspeva spojiti ove dve suprotnosti u jasnu prostornu celinu definisanu jednostavnim arhitektonskim elementima. Ona je snažna u izrazu, ikonična, provokativna, a ipak nepretenciozna, zahvaljujući jednostavnosti u građenju forme i odsustvu želje za prikazivanjem javnosti.

Priredio: Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatNest & Cave house
MestoOpatija (Hrvatska)
ProgramPorodična kuća
Površina393 m²
Godina2012.
AutorIdis Turato
FotografijeSandro Lendler, Ivan Dorotić


Nest and Cave, fotografija Sando Lender
Nest and CaveŠiri dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja