09. IV 2015.

History and Theory – predavanje Nathalie Blanc

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održaće se gostujuće predavanje urbane geografkinje Nathalie Blanc, direktorke istraživanja Nacionalnog centra za naučna istraživanja u Parizu. Predavanje Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene pripada tematskom ciklusu Istorija i teorija AUR programa gostojućih predavanja na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu.

Predavanje će se održati u četvrtak 09. aprila 2015. sa početkom u 18h u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ulaz je slobodan.

Ekološka estetika u vreme Antropocena – Apstrakt

Šta humanističke ekološke nauke imaju da kažu u vezi sa pojavom geološkog doba koje se prvenstveno definiše na osnovu ljudskog uticaja na živi svet? Kako ćemo naći odgovarajuće ili neprimerene termine da prikažemo krizu takvih razmera? Refleksija ekološke estetike mogla bi da ukaže na ono što je relevantno: treba da istražimo različite dimenzije ove nove oblasti proučavanja.

Izvor: AFBG
Nathalie Blanc

Nathalie BlancUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja