Dom kulture u mestu Sasd

Dom kulture u mestu Sásd

Sásd je mesto sa 3.500 stanovnika i nalazi se severno od Pečuja u mađarskoj Baranji. Njegova lokalna uprava odlučila je da, neposredno pored postojeće osnovne škole, izgradi polifunkcionalni dom kulture, kao podršku obrazovanju i kulturi u mikroregionu čiji je Sásd centar. U programskom smislu, on podrazumeva prostor za obrazovne aktivnosti (učionice, kompjuterska laboratorija, muzička soba), prateće sadržaje poput kafeterije, zatim mesnu biblioteku i višenamensku salu za sportske i druge priredbe – kondenzovanje mnoštva različitih sadržaja u jednom objektu.

Glavni izazov za projektante bio je kako pronaći savremeni odgovor na kompleksan program, uz poštovanje realnosti fizičkog okruženja, kao i (skromnih) finansijskih i konstruktivnih mogućnosti sredine.

Odnos prema kontekstu podrazumevao je integrisanje objekta u okruženje (opekom kao karakterističnim lokalnim materijalom), uz njegovo jasno određenje kao savremenog i samostalnog objekta u svom urbanom kontekstu, pre svega svojom formom.

Kompaktna masa objekta oblikovana je pod uticajem više faktora, pre svega njenog odnosa prema objektu škole, izgrađenog na prelazu XIX i XX veka u opeci, na koji se nadovezuje. Odatle, ravni i ivice koje definišu objekat dinamički se podižu ka njegovom suprotnom kraju, i tako stvaraju jasno definisanu i naglašenu ulaznu partiju ispod prostora biblioteke.

Objekat komunicira sa okruženjem kroz velike, naizgled proizvoljno raspoređene fasadne otvore različite veličine. Njihov položaj u odnosu na fasadnu ravan zavisi od orijentacije fasade na kojoj se nalaze – na severnoj su u ravni fasade, dok su na južnoj znatno uvučeni u odnosu na nju.

Priredio: Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatDom kulture Sásd
MestoSásd (Mađarska)
ProgramPolifunkcionalna sportska sala, biblioteka, učionice, kafe
Površina2.600 m2
Godina2011.
AutorMARP (Márton Dévényi, Pál Gyürki-Kiss) & Dévényi és Társa (Sándor Dévényi)
FotografijeZsolt Frikker


Dom kulture u mestu Sasd
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja