5. VI 2015.

Dan arhitekture Beograda

Obaveštavamo studente tehničkih fakulteta iz regiona da se ponovo organizuje stručna praksa – Dan arhitekture Beograda 5.juna 2015. godine. U periodu od 12h do 17.30h biće organizovan stručni obilazak građevina i ambijenata u okviru sledećih ponuđenih grupa:

1. Novije interpolacije u Beogradu 1985-2015. (40 mesta)
2. Crkvena arhitektura Beograda 19-20. vek (40 mesta)
3. Ambasade Beograda (30 mesta)
4. Momir Korunović, nosilac nacionalnog stila u arhitekturi Beograda (40 mesta)
5. Kopitareva gradina – arhitektonsko nasleđe (40 mesta)
6. Secesija u arhitekturi Beograda (30 mesta)
7. Tragom delatnosti arh. Milana Zlokovića, predvodnika srpskog modernizma (30 mesta)
8. Industrijske zone Beograda duž obala reka Save i Dunava (35 mesta)

U 19h u Amfiteatru Filozofskog fakulteta Georgije Ostrogorski održaće se zaključna ekspertska panel diskusija sa projekcijom, uz učešće studenata: O najznačajnijem arhitekti i građevini Beograda (19-21 vek) i Problemi vrednovanja i zaštite graditeljskog nasleđa.

Grupe vode respektabilni istraživači beogradske arhitekture – profesori, istoriografi, urbanisti, projektanti, kritičari, teoretičari, konzervatori i doktoranti.

Prijave slati na e-mejl adresu rukovodioca poduhvata prof. Aleksandra Kadijevića, upravnika Odeljenja za istoriju umetnosti: akadijev@f.bg.ac.rs

Dan_Arhitekture
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja