Prvi Crnogorski Salon arhitekture

Ove godine će se održati prvi Crnogorski Salon arhitekture u organizaciji Saveza arhitekata Crne Gore, pod sloganom Okruženje je bitno. Salon će biti bijenalnog karaktera.

Pravo učestvovanja imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori ili autorske grupe (autorskom grupom smatra se grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i autori i autorske grupe strani državljani za autorsko delo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.

Savet Salona: Nebojša Adžić, Biljana Gligorić, Nebojša Milošević, Almer Kalač, Dragana Čenić, Sanja Paunović, Srđan Tadić.
Sekretar Salona: Biljana Milidrag.
Žiri: Anđelka Badnjar Gojnić (CG), Ana Dana Beroš (HR), Matevž Čelik (SLO)i Vladan Đokić (SRB).

Rok za prijavu radova: ponedeljak 05. novembar 2013.

Kotizacije
Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 70€, čime se obezbeđuje izlaganje rada i dva primerka kataloga. Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umesto kotizacije ostavljaju SACG dva primerka svoje publikacije (knjige, časopis). Studenti se oslobađaju kotizacije.

Za sve dodatne informacije i pitanja obratiti se na adresu: savez.arh.cg@gmail.com

Preuzmite prijavu.

Izvor: sacg.me
Vizuelni identitet SACG
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja