Crno drvo zelene energije

Black tree (Crno drvo) je naziv novog dizajna za javni solarni punjač za mobilne telefone firme Strawberry Energy, kog je posebno za prostor Tašmajdanskog parka u Beogradu projektovao arhitekta Miloš Milivojević. Osnovna ideja intervencije premašuje njene skromne prostorne dimenzije i odnosi se na ukazivanje na mogućnosti i potencijale primene solarnih izvora energije u urbanoj sredini, te osvešćivanje i motivisanje građana da koriste obnovljive izvore energije.

Kompozicioni sklop solarnog punjača čine dva osnovna elementa: prijemnik i klupa. Osnovna funkcija prijemnika, koncipiranog u vidu artificijalnog drveta, je da transformiše solarnu energiju u neophodnu električnu. Stablo čini prostorni stub od 9 grana, formirajući artificijalnu drvenu krošnju koja nosi solarne panele u obliku kvadrata, elegantno zakošenih prema južnoj strani. Klupa je drveni monolit, koji u jednom svom delu ima naslon na kom su smešteni punjači za mobilne telefone, a istovremeno i mesto gde se može sesti i odmoriti.

Ova dva nezavisna elementa formiraju kompozicionu celinu koja unosi svežinu u urbani mobilijar ovog javnog gradskog prostora. Svojom atraktivnom pojavnošću, utilitarnošću i simbolikom, Crno drvo postaje novi, prepoznatljivi reper Tašmajdanskog parka.

Priredio: Dragan Marković


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (1)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • Aleksandra Marjanovic
    26.11.2012

    Odlično – baš sam se pitala zašto tako dobra ideja nema dizajnersku potporu. Shvatio je strawberry šta mu nedostaje da bi upotpunio proizvod.