Atlas porodičnih kuća Srbije

Knjiga Atlas porodičnih kuća Srbije prvi je javno objavljeni rezultat istraživanja grupe nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, sprovedenog u svojstvu pridruženog člana u okviru projekta na evropskom nivou. Istraživanje je za cilj imalo prikupljanje podataka o stambenim zgradama radi struktuiranja građevinskog fonda i utvrđivanja tipologije objekata u Srbiji, kao podlogom za ocenu energetskih karakteristika i predlaganje oblika mogućih unapređenja.

Tokom istraživanja, u okviru detaljnog namenskog popisa izvršeno je preko 1.200 intervjua i popisano preko 6.000 zgrada na teritoriji Srbije, podeljene na 6 regiona i ukupno 25 celina – administrativnih okruga. U Atlasu su potom numerički, grafički i opisno prikazani rezultati za svaki okrug, kao i karakteristični objekti sa crtežima i merama elemenata termičkog omotača.

Formiranje tipologije za ovo istraživanje zasniva se na tri osnovna polazišta:

1. arhitektonsko-urbanistički parametri

2. formalne i funkcionalne karakteristike zgrade koje utiču na termičke performanse

3. period gradnje kao veza sa promenama u društveno političkim relacijama, tehnologijama gradnje i propisima vezanim za građevinarstvo

Prikupljene informacije sortirane su u knjizi po teritorijalnom principu, s obzirom na heterogenu distribuciju stanovništva i stambenih objekata sa različitim gustinama, tipovima i karakteristikama materijala u različitim delovima zemlje. Ovako prikazani podaci otkrivaju specifičnosti pojedinačnih regiona u Srbiji, ukazujući da dosadašnji stav, da se na isti način može graditi na celoj teritoriji Srbije, nije optimalno rešenje. Iz takve kategorizacije treba da proizađu efikasnija rešenja problematike energetske efikasnosti, rehabilitacije i podizanja životnog komfora koje je potrebno posebno razmotriti za svaki region.

Atlas porodičnih kuća, kao rezultat prve faze ovog istraživanja, preglednim i sistematičnim prikazivanjem podataka daje jasan uvid u stanje fonda porodičnih stambenih objekata u Srbiji. Knjiga je informativna osnova za dalja istraživanja i delovanje u okviru različitih disciplina, a prvenstveno u kontekstu unapređenja energetske efikasnosti.

Tekst: Relja Ivanić
Faktografija
NaslovAtlas porodičnih kuća Srbije / Atlas of Family Housing in Serbia
AutorMilica Jovanović Popović, Dušan Ignjatović, Ana Radivojević, Aleksandar Rajčić, Ljiljana Đukanović, Nataša Ćuković Ignjatović, Miloš Nedić
IzdavačArhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina2012.
JezikSrpski, Engleski
ISBN978-86-7924-074-3


Atlas porodičnih kuća Srbije - naslovnica
Atlas porodičnih kuća Srbije - prilog iz knjige

Atlas porodičnih kuća Srbije – prilog iz knjige
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja