a
e
d
3_Foto by Maja Ibrahimpasic
2_Foto by Ervin Prašljivić

ASK 2014 – Na putu ka urbanim transformacijama: animiranje urbanih ruševina

Od 8. do 12. maja 2014. u Sarajevu je održan dvanaesti ASK – Arhitektonski Studentski Kongres, prolećno okupljanje studenata arhitekture sa prostora bivše Jugoslavije. Kongres je okupio oko 120 studenata iz 7 zemalja i održan je u saradnji Asocijacije studenata arhitekture Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Asocijacije studenata arhitekture Internacionalnog univerziteta Sarajevo, uz podršku Internacionalnog univerziteta Sarajevo.

ASK je koncipiran kao jedinstvena prilika da se uspostave kontakti među studentima arhitekture na prostoru jugosfere, budući da, sem povremenih radionica, ne postoji širi institucionalni okvir koji bi podsticao međufakultetsku saradnju. Prvi ASK je održan u Ljubljani 2002. i od tada (sa izuzetkom jedne godine) održava se jednom godišnje, svaki put menjajući mesto održavanja. Kongres je koncipiran oko okvirne teme – na primer, reurbanizacije industrijskih prostora – te se program generalno sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog. Teorijski deo čine stručna predavanja arhitekata i profesora te prezentacije učesnika, dok je praktični deo jednodnevna radionica gde se timovi sastavljeni od učesnika iz različitih gradova direktno bave temom kongresa.

Tema ovogodišnjeg ASK-a je bila Na putu ka urbanim transformacijama: animiranje urbanih ruševina. Sarajevo, kao grad koji je pretrpeo znatna razaranja tokom ratova koncem XX veka, nažalost ne oskudeva u devastiranim prostorima, što je bio podsticaj mladim Sarajlijama da se zapitaju na koje se sve načine može pristupiti obnovi, rekonstrukciji ili reanimaciji. Naravno, ruševine nisu proizvod samo ratnih uslova već i ljudskog nemara, političkih procesa i raznih drugih okolnosti, što ovu temu čini univerzalnom: upravo to je obezbedilo snažan odjek u radovima učesnika.

Ove godine, učestvovalo je oko 120 studenata iz Sarajeva, Splita, Zagreba, Kosovske Mitrovice, Ljubljane, Banja Luke, Beograda, Niša, Novog Pazara, Novog Sada, Podgorice). Teorijski deo je održan u Pozorištu mladih a praktična radionica na kampusu Internacionalnog univerziteta Sarajevo. Predavači su bili:

- udruženja LIFT i CRVENA (koji su predstavili projekat Gradologija – mapiranje otvorenih i napuštenih prostora Sarajeva)
- Haris Piplaš („Re-thinking ruins: interplays of temporality and informality”)
- Lamila Simišić (predstavljanje ambijentalne instalacije “Kaverne Grada / City Caverns”)
- Jelica Jovanović (“O animiranju urbanih ruševina: dileme profesionalnog aktiviste”)

Timovi učesnika zatim su predstavljali radove sa kojima su učestvovali na kongresu – prezentacije su se uglavnom bavile problemima konkretnih objekata/ruševina ili generalnim pristupima njihovoj obnovi. Četvrtog dana je na kampusu International University Sarajevo održana radionica sa mešanim timovima sačinjenim od predstavnika svih fakulteta, sa temom primene principa reanimacije i inovativnih pristupa problematici gradskih ruševina. Na glasanju za grad-domaćin narednog ASK-a, Beograd je nadglasao Split i preuzeo zastavu koja simbolizuje kontinuitet kongresa.

Ovogodišnji ASK je pokazao želju i sposobnost studenata arhitekture da se druže i sarađuju van granica svojih zemalja i da u tom procesu razmenjuju stavove, gledišta i ideje, sklapajući prijateljstva koja će im itekako značiti u daljem profesionalnom razvoju. Nadamo se da će ASK, kao jedan od retkih načina da se ostvari saradnja među balkanskim mladim arhitektama, nastaviti da se uspešno održava još mnogo godina.

Tekst: Matija Zlatanović


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja