Konkurs Arhiton – Klima se menja. A ti?

Nacionalni konkurs za najbolje idejno rešenje uređenja gradskih krovova i urbanih džepova Arhiton je deo projekta Klima se menja. A ti?

Klimatske promene u urbanim sredinama izazivaju različite efekte, od kojih se najviše ispoljava efekat toplotnog ostrva. Jedan od načina umanjenja negativnih efekata i sprovođenja mera adaptacije na izmenjene klimatske uslove je povećavanje zelenih površina kroz stvaranje novih estetsko-funkcionalnih celina.

Cilj konkursa je da angažovanje studenta i mlađih stručnjaka u kreiranju idejnog rešenja uređenja i unapređenja urbanih džepova i krovova u gradskim sredinama.

Projektni zadatak

Svaki učesnik konkursa ima pravo slobodnog izbora lokacije koja će biti predmet projekta. Kreiranje idejnog rešenja preuređenja odabrane lokacije.

Kategorije

Idejno rešenje uređenja urbanih džepova
Idejno rešenje uređenja gradskih krovova

Konkurs je osmišljen u dva eliminaciona kruga. U prvom krugu Stručni žiri će odabrati do 20 najuspešnijih radova u obe oblasti. U drugom krugu, autori odabranih radovi će prezentovati svoja idejna i projektna rešenja žiriju i publici. Na osnovu definisanih kriterijuma za vrednovanje projekata žiri će proglasiti po jednog pobednika u obe kategorije.

Rok

15.05.2014.

Nagrade

I nagrada za najbolje rešenje gradskog krova – Lenovo YOGA HD IPS 10.1” tablet

I nagrada za najbolje rešenje urbanog džepa – Lenovo YOGA HD IPS 10.1” tablet

Specijalna priznanja za:
energetski najefikasnije idejno rešenje
ekonomski najefikasnije idejno rešenje
ekološki najefikasnije idejno rešenje

Najbolja rešenja će biti izložena u Domu omladine Beograda tokom trajanja Međunarodnog festivala zelene kulture Green Fest (28 – 31. 10. 2014).

Pravo učešća imaju studenti i stručnjaci ne stariji od 27 godina. Na konkursu se može učestvovati timski ili samostalno.

Info & Kontakt

Dodatne informacije i dokumentacija dostupni su na cuzs.org i office@cuzs.orgUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja