Arhitektura kao gest

Arhitektura i filozofija nisu srodne discipline u praktičnom i metodološkom smislu, iako se često teži njihovom povezivanju, te usvajanju i primeni filozofskih znanja u teorijskom i praktičnom radu arhitekata. Jedan u nizu rezultata težnje ka uvođenju takvih znanja u okvire arhitektonske struke je tematski zbornik tekstova „Arhitektura kao gest“ urednika prof. dr Petra Bojanića i prof. dr Vladana Đokića, koji pokušava da premosti jaz između dve discipline, ali i dopuni nedostatak teorijskih tekstova o arhitekturi na srpskom jeziku.

Polazeći od Vitgenštajnove teze da je arhitektura „sasvim poseban gest“, kroz preklapanja i mnogostrukost tema, ovaj zbornik tekstova ukazuje na složenost konceptualizacije, upotrebe i pozicije teorijskog znanja u arhitekturi i prostornom dizajnu. Sadržaj knjige na opštem nivou otvara mnogobrojna pitanja, teme i problematike o arhitektonskom diskursu kao celini.

Odabrani tekstovi razvrstani su u tri zasebne i tematski nepovezane celine. Prvi i najobimniji deo knjige čini poglavlje „Gestovi – izraz, zamah, zadah“, koje u 45 kratkih tekstova različitih autora daje pregled širokog spektra koncepata arhitekture, svojstvenih vremenu i kontekstu u kome su nastajale. Drugo poglavlje, „Dijagram – ključ arhitektonskog pisma“, čine ukupno četiri teksta koji daju odgovore na pitanja o prirodi, ulozi i značaju dijagrama u arhitektonskom projektovanju, kako u pogledu metodologije rada, tako i u pogledu vizuelne prezentacije i komunikacije.

Sledeći segment knjige obuhvata grupu tekstova koji u ontološkom i etimološkom smislu problematizuju fenomen arhitektonskog prostora i objekta arhitekture. Poglavlje „Forme prošlog“ ispituje poziciju nasleđa i istorijskih narativa u oblikovanju i simboličkom značenju arhitektonskih građevina u savremenim društvenim uslovima, sa posebnim akcentom na tematiku ruševina i sećanja.

U celini, knjiga objedinjuje mišljenja, stavove i istraživačke projekte iz sasvim različitih epoha, na osnovu prikupljenih prevoda tekstova zadatih doktorantima arhitekonskog fakulteta u Beogradu. Za razliku od predhodne tri publikacije istih autora („Teorija arhitekture i urbanizma“, „Misliti grad“ i „Dijalozi sa arhitektama“), ovom zborniku kao da nedostaje jasna fokusna tačka.

Zbornik daje opšti uvid u različite stavove velikog broja značajnih teoretičara i praktičara arhitekture, težeći ka uvođenju filozofskog diskursa u sferu arhitektonskog projektovanja i delovanja. Ovi segmenti tekstova predstavljaju dobar uvod u intelektualnu potragu za različitim estetskim, etičkim, naučnim i teorijskim konceptima arhitektonskog istraživanja i znanja.

Tekst: Dragan Marković
Faktografija
NaslovArhitektura kao gest
AutorPetar Bojanić i Vladan Đokić
IzdavačArhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina2012.
JezikSrpski
ISBN978-86-7924-080-4


Arhitektura kao gest

Arhitektura kao gest
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja