Arhitektonski studentski kongres 2014 – Sarajevo

Posle jednogodišnje pauze, Arhitektonski studentski kongres (ASK) se ove godine, po drugi put u svojoj istoriji, organizuje u Sarajevu. ASK je prolećno, naučno-stručno okupljanje studenata arhitekture sa arhitektonskih škola koje se nalaze na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, a tradicionalno se odvija jednom godišnje još od 2002. godine.

Cilj ASK-a je umrežavanje studenata arhitekture, te razmena gledišta, znanja i koncepata o ključnim temama savremenih postsocijalističkih gradova. Kao takav, ovaj kongres ima značajnu ulogu u negovanju i izgradnji kontakata studenata sa jugoslovenskog kulturnog prostora u kontekstu XXI veka. Konačno, kongres je apsolutna grassroots struktura, u potpunosti organizovana i sprovedena od samih studenata, uz nužnu podršku matičnih fakulteta kao javnih institucija.

Tema ovogodišnjeg kongresa je Na putu ka urbanim transformacijama: Animiranje urbanih ruševina. Studentske ekipe, predstavnici svakog fakulteta, pozvani su da predstave svoju percepciju zadate teme, uz eventualne lokalne primere.

Programski gledano, ASK se sastoji iz dva dela – teorijskog i praktičnog. Teorijski deo se odnosi na prezentacije predstavnika svih fakulteta učesnika, za zadatu demu kongresa, kao i na predavanja eminentnih stručnjaka – univerzitetskih profesora i arhitekata iz prakse. Praktični deo Kongresa odnosi se na radionicu gde se na konkretnoj studiji slučaja, kroz rad u grupama, razrađuje tema Kongresa. Kongres se odvija od 08. 05. – 12. 05. 2014. godine.

Na Kongresu je moguće učestvovati na dva načina: kao predstavnik svog fakulteta ili kao gost. Kotizacija za učešće na kongresu iznosi 70€.

Sve pojedinačne informacije o kongresu i načinu učešća/prijave moguće je pronaći u zvaničnoj brošuri koju prilažemo ispod, u kojoj se nalaze i kontakti za lokalne koordinatore događaja.

Domaćin: Internacionalni univerzitet Sarajevo
Facebook stranica kongresa

ask_2014
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja