14-14: pojašnjenje rada koji će predstavljati Srbiju na Venecijanskom bijenalu arhitekture

Neizgrađeni Muzej revolucije na Novom Beogradu, od koga postoje samo temelji i podrum, okosnica je projekta 14-14 koji će predstavljati Srbiju na 14. Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Asocirajući nazivom 14-14 na protok vremena od 1914. do 2014. godine, odabrani rad, prema navodima žirija, sadrži višeznačan odgovor na Kolhasovu temu i u značenjskom i u formalnom smislu.

Deo izložbe u Paviljonu Srbije čini video rad o neizgrađenom Muzeju revolucije, koji će biti emitovan u mračnom prostoru, dok će u drugom, svetlom delu biti predstavljena kompozicija od stotinu elemenata koji su korišćeni u arhitekturi na ovim prostorima u proteklih sto godina.

Projekat prati i maketa – instalacija Muzeja revolucije koja će, u razmeri jedan prema jedan, biti postavljena na Ušću, u blizini mesta gde je bio zamišljen Muzej. Sudbina tog zdanja, prema navodima autora projekta, slika je društvenih promena na ovdašnjim prostorima.

Izbor Muzeja revolucije kao glavnog motiva rada 14-14, kako je naveo žiri, stvara paradigmu moderne ideje o progresu koji je karakterisao XX vek. Lokalna interpretacija značenja in situ je istovremeno i globalna, univerzalna metafora o krizi moderne i sudbini modernog pokreta u arhitekturi. Rad 14-14, osim interpretacije zadatih narativa o jednom veku arhitektonske produkcije, uključuje i faktor emocije i intuicije izborom objekta koji gotovo da ne postoji, a ipak predstavlja stvarnost i obeležje vremena modernosti.

U nastojanju da prezentira kontinuitet arhitektonske produkcije u vreme dominantne ideologije značajno je što ovaj rad, za razliku od drugih, ukazuje na našu posebnost i širinu pogleda na zajedništvo. Predstavljajući jedinstvenost ovih prostora izborom objekta koji nije realizovan iako postoji materijalni trag, osvetljava se drugo i današnje lice na terenu, navedeno je u obrazloženju žirija.

Ambijentalni efekti izložbe postižu se uvlačenjem – usmeravanjem svetla i tame, transponujući trag svetla sa terena na potencijal – lanternu koju ima paviljon Srbije u Veneciji. Dominantan arhitektonski element paviljona je tako upotrebljen kao simbol, ali i kao artefakt.

Simboličnost Muzeja revolucije, koji se na izložbi gradi pomoću maketa, prezentuje filmom i prikazuje na nekoliko planiranih lokacija, kao i simbolično transponovanje njegove pojavnosti u paviljonu Srbije u kontekstu stotinu drugih objekata, izgrađenih za poslednjih sto godina, višestruko simbolizuje vidljivo i nevidljivo u razvoju arhitekture na tlu Srbije i bivše Jugoslavije.

Izvor: seecult

Simbolika-nepostojećeg-muzeja
Model
PRILOG 2
PRILOG-3
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (4)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • Arhitekt
  24.03.2014

  Razmišljam već neko vreme o ovom tekstu i uopšte o izboru objekta koji bi trebalo da posvedoči o ”društvenim promenama na ovdašnjim prostorima” i iskreno mislim da je odabir objekta potpuni promašaj.

  U poslednjih sto godina ima sasvim dosta primera koji su mogli da posvedoče o aktuelnim arhitektonskim zbivanjima na našem prostoru, a ne da se uzme nešto što je neizgrađeno i da se postavi teza kako je taj objekat ”svedok nemogućnosti da se u Srbiji bilo šta kvalitetno izgradi”.

  U celosti depresivan stav i nažalost veoma negativan.

 • Arhitekt 2
  28.03.2014

  Slažem se sa prethodnim komentarom, i dodao bih da je taj muzej nešto što je, po mom skromnom mišljenju, marginalno u kolektivnom iskustvu zajednice. Ne znam da je njegova (ne)izgradnja pokrenula relevanta društvena i stručna pitanja, niti da se nametnula kao neko značajno polje društvene diskusije. Voleo bih kad bi autori ili žiri pojasnili značaj ovog arhitektonskog čina, moguće da grešim. Čini mi se da postoje indikativniji arhitektonski i urbanistički primeri društvene istorije na ovim prostorima, npr. Terazijska terasa, Dobrovićev Generalštab, Staro sajmište…

 • Anonim
  30.03.2014

  Da li se možda zna kada će biti izloženi i ostali konkursni radovi, da bi mogli da se uporede sa prvonagrađenim radom?

  Naravno i da li će uopšte biti izložbe radova?

 • 30.03.2014

  @Anonim:

  Mi ne znamo. To je pitanje za one koji su konkurs raspisali (Min. Kulture, MPU, UAS). U uslovima konkursa nije pominjana izložba radova, mada to ne znači nužno da je neće biti.