4-8. april, Kulturni centar Beograda

Belgrade.Scapes:Lab / BiG Projects

Gradski pejzaž današnjeg užeg Beograda ne može se posmatrati bez jasnog čitanja uslova koje diktiraju tržišta. Nametnuta i, uz kakofoniju obećavajućih političkih obaveštenja, stvorena je specifična forma investitorskog urbanizma kao jedino mogućeg formata.

Institucije zadužene i od društva delegirane za planiranje i preispitivanje, kritiku i stručnu društvenu savest, (p)održane su slabim mehanizmima za učešće javnosti; tendencije su neupitne, neproverljive, isključene iz procesa preispitivanja dok su rešenja apsolutna, velika, sudbinska, jedino moguća, ozbiljna, skupa, svetla, zapošljavajuća, bogata. Kao takva predstavljaju se duševno-egzistencijalno istrošenom i od najkvalitetnijih ispražnjenom društvu, svedenom i zaključanom u stanje društva iščekivanja.

Interes diktira veličinu; zahvati su sve veći i kao takvi, lepi, veliki, dizajnirani, spektakularizovani i izrenderovani lakše se gledaju i bolje se osećamo. A grad je ipak zajednički složeni poduhvat, tako mora.

BELGRADE.SCAPES:LAB / BiG PROJECTS formiran je kao kolaborativna platforma istraživanja, namenjena analizi i adresiranju aktuelnosti i pozicija u beogradskim Velikim planovima i transformacijama. Program teži da razloži velike izazove kroz radionice, komparativnu analizu, gostujuća predavanja i čitanje sa relevantnom argumentacijom, bez izložbi radi izložbi i okupljanja radi okupljanja.

Definisaćemo, analizirati, angažovati i interpretirati.

Predstavljanje inovativnih metodologija i radionica pod mentorstvom relevantnih eksperata iz Beograda, Bazela, Ciriha i Pariza umrežiće akademske radnike, autore, nezavisne istraživače, studente i mlade kolege u oblastima arhitekture i urbanog planiranja kroz nekoliko akcija u 4 dana i to:

A. Osam radionica:

1. Arena dogovora: Stvaranje društvenog konsenzusa / Marija Maruna
2. Nesvesni Beograd – Grad-Arhiv velikih ideja / Vesna Jovanović i Iva Čukić
3. Odbijeno prostranstvo / Milica Leković, Marko Macura i Haris Piplas + Snežana Timotijević
4. Beogradski HighLine / Ana Nikezić, Dragan Marković i Nataša Janković
5. Beogradska gozba / Nicolas Ziesel, Daša Spasojević i Predrag Milić
6. Između Razmera / Dragan Marinčić i Goran Govedarica
7. Izgubljeni u vibraciji / Vladimir Radinović
8. S XL / Radionica kandidovana od strane SCAPES:LAB studenata / konkurs i dalje traje

B. Konferencija o Velikim projektima i transformacijama:

- Alessandra Cianchetta / AWP.fr / Pariz
- Marija Maruna / arh.bg.ac.rs / Beograd
- Ana Nikezić / arh.bg.ac.rs / Beograd
- Haris Piplas / Urban-Think Tank / ETH Zurich
- Vesna Jovanović / ETH Studio Basel
- Nicolas Ziesel / koz.fr / Pariz

C. Panel diskusije sa predstavljanjem rezultata radionica i dobijenih uvida. U program panela biće uključeni i drugi eksperti i saradnici radi objektivnijeg čitanja i interdisciplinarne artikulacije rezultata svake pojedinačne radionice. Dobijeni materijal biće priređen u formi publikacije i web portala za dalji rast.

Ceo program predstavljen je sa namerom da omogući pročišćene zaključke te time doprinese sa razumnim tokom informacija. Dođite da normalizujemo stvari.

BELGRADE.SCAPES:LAB / BiG PROJECTS (BGSL) deo je SCAPES:LAB inicijative pokrenute od strane Centra arhitekture i IDneta za šire sagledavanje i istraživanje izvora edukacije, kao i jačanje kapaciteta za istraživanje u poljima arhitekture i urbanog planiranja na Balkanu. Učešćem i direktnom saradnjom sa relevantnim institucijama i saradnicima, SCAPES:LAB nameće značaj snažne internacionalizacije i trans-nacionalnog doprinosa radi oslobođenja od lokalnih i često usko-interesnih sagledavanja.

04.04 – 08.04.2014
Galerija ARTGET i Pop Up
Kulturni centar Beograda

Prijavite se ovde
(broj mesta je ograničen + rok za prijavu: 20.03.2014)

Više o celoj inicijativi na: belgradescapeslab.blogspot.com
Pratite na: twitter.com/scapeslab

Belgrade-Scapes-Lab
beograd-mapa


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja